Laddar evenemang
  • Evenemanget har varit.

Kallelse till Föreningsstämma med Företagarföreningen

1 april, 18:30 - 19:00

Välkommen till årets digitala föreningsstämma. Vill du vara med på årets stämma gör du det enkelt via smartphone, dator, eller platta. Maila till medlem@imariefred.nu för mer information och instruktioner.

Stämma kl 18.30 – 19

Dagordning
1. Stämmans öppnande samt beslut om behörigt utlysande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av ordförande, sekreterare, 2 justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman
4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
5. Ersättning till styrelseledamöter
6. Revisorns berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av budget och avgifter
12. Av styrelsen hänskjutna frågor
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter a. Ordförande b. Styrelseledamöter c. Suppleanter d. Revisor och revisorssuppleant
16. Fastställande av antal ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning
18. Behandling av ärenden som ej kräver mötets beslut
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutning

Osa senast 30/3 2020 till medlem@imariefred.nu. Glöm inte att meddela om du kommer både på stämman och nätverksträffen.

Vill du stå värd för en nätverksträff och kanske berätta om din verksamhet? Maila till medlem@imariefred.nu så får du veta mer om hur det går till.

Detaljer

Datum:
1 april
Tid:
18:30 - 19:00
Evenemangskategori:

Arrangör

Företagarföreningen imariefred.nu
Telefon:
070-768 45 99
Webbplats:
http://www.imariefred.nu/

Plats

Namnlös plats
647 30
+ Google Map

Visa alla evenemang

Facebook

Huvudsponsorer

Dela