Samarbetspartners:

Välkommen till Mariefreds, Åkers styckebruks och Stallarholmens alldeles egen lokaltidning!

Syftet med tidningen är att vi vill ge alla oss som bor här – både långvarigt boende och nyinflyttade – ett självklart forum för att hålla sig uppdaterade kring vad som händer i vårt område.

Få har missat att Mariefred och de omkringliggande kommundelarna Åkers styckebruk och Stallarholmen växer snabbt. Så kommer det att fortsätta under en relativt lång tid framöver. Vi vill att alla som flyttar hit ska få en enkel väg in i det som vi kallar ”Mariefredsandan” – en känsla av samhörighet och tillhörighet som många gånger bidragit till gemensamma insatser i både stort och smått. Lika självklart vill vi att de som bott här länge ska känna igen sig i hur vi skriver och fotograferar nyheter och händelser.