Samarbetspartners:

SPF i Mariefred-Åker

SPF är ett opolitiskt pensionärsförbund. SPF i Mariefred Åker föreningen bildades 17 februari år 2000. Medlemsantalet är f.n ca 370 st. Vår föreningslokal finns i Bio-huset, där flera olika aktiviteter bedrivs. Här finns utrymme för flera verksamheter och styrelsen emotser förslag och initiativ från medlemmarna. Utanför lokalen sker också aktiviteter t.ex boule, easy-line, golf och line-dance.

Månadsträffarna samlar i genomsnitt 80 deltagare och hålls i Församlingshemmet.

Styrelsen ägnar mycket tid åt att göra månadsträffarna intressanta och underhållande och har rönt uppskattning för detta. Att arbeta i styrelsen och som aktivitetsansvarig är inte bara arbete, utan vi har en samvaro som vi försöker förgylla på olika sätt. Vi hälsar intresserade medlemmar att delta i detta trevliga gäng.

Hör av er till oss!