Samarbetspartners:

Trifoleko AB

NYSTART, FÖRETAGSKRIS ELLER FÖRÄNDRING?
Som ekonomisk PT coachar Mille småföretag som har hamnat i en situation de behöver komma ur. Hon ger stöd vid företagskriser, förändringar och nystarter.

Det personliga mötet är väldigt viktigt för henne och styrkan är att lyssna och våga fråga för att få en rättvis bild av nuläget. Genom samtal skapar vi både energi och nya idéer på hur målet kan nås steg för steg. Milles signum är att finnas där när stödet behövs.

Från hösten 2019 är hon en del av Almis konsultpool inom ledarskap/team och affärsrådgivning vid start av företag.