Samarbetspartners:
Laddar Evenemang

I slutet av 1800-talet och 1900-talets början var nyrenässans och vasastil högsta mode inom arkitektur och inredningskonst. Restaureringen av Gripsholm blev en avgörande inspiration.

Fredrik Lilljekvists restaurering av Gripsholm var egentligen en ombyggnad, där det historiska vasaslottet skulle återuppstå i all sin glans. Eller som Verner von Heidenstam hånfullt uttryckte det: ”gjordes denna gambla byggnad aendnu gamblare”. Restaureringen blev under arbetets gång alltmer ifrågasatt, och när den avslutades hade tiden definitivt sprungit ifrån stilrestaureringen som princip.

Men både nyrenässansen och nationalromantiken skulle ta upp många element och stildrag från vasatiden, och har format vår syn på hur vasatidens stil egentligen såg ut.