Samarbetspartners:

Logivision AB

Logivision AB är ett kunskapsföretag inom logistik med speciell inriktning mot distribution och transport. Vi hjälper våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och minska affärsrisken genom verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
Med erfarenhet från såväl konsultverksamhet som linjeorganisationer inom logistikområdet, både hos varuproducerande företag och inom transportbranschen, har vi en bred kunskap om varuflöden på såväl strategisk, taktisk som operationell nivå.
Genom att betrakta våra kunders verksamhet med nya ögon finner vi möjligheter och lösningar som leder till både förbättring och effektivisering.