Samarbetspartners:

Om föreningen

Ett nätverk för företagare i Mariefred med omnejd

Imariefred.nu är en ekonomisk förening med ca 130 medlemmar. Föreningen består av föreningar och företagare från olika branscher och storlekar. 

Vår senaste nätverksträff var en sommaravslutning tillsammans med företagarna Strängnäs-Mariefred, Nätverk Åker och Nyföretagarcentrum Strängnäs. 

Nu tar vi lite sommaruppehåll och återkommer med fler träffar till hösten. Vi ser fram emot att träffa er då! 

Har du frågor kontaktar du vår verksamhetsledare på 
kontakt@imariefred.nu.

Här når du oss

Verksamhetsledare

Lina Boy
076-314 09 12
kontakt@imariefred.nu

Ekonomi

Sofia Tapper
ekonomi@imariefred.nu

Ordförande

Postadress

Företagarföreningen imariefred.nu
Box 141
647 23 Mariefred

Vad gör vi? 

Besöksnäringen är bärare av vårt varumärke. Genom att skapa attraktiva evenemang bygger vi långsiktigt upplevelsen av Mariefred som en plats där man vill bo, verka och leva. Våra evenemang är en plattform för mer än bara ett trevligt besök. När många är i Mariefred kan vi passa på att marknadsföra möjligheterna att flytta hit och (eller) verka här.
Vi utvecklas tillsammans som företagare, genom att:

Nätverka – skapa förutsättningar för att lära känna varandra och göra affärer med varandra. Diskutera aktuella ämnen och vara en gemensam stark röst.

Inspirera och utveckla – inspirationsföredrag, workshops med mera.

Samarbeta med kommunen – vi hjälper politikerna att fatta kloka beslut.

Vi arrangerar en rad aktiviteter under året, till exempel Julmarknad, Ångans Dag, Påskparad, Nordiska Mästerskapen i Foodtruck och Valborgsfirande. Föreningen stöttar även bland annat Barnkulturdagen, Midsommar i Mariefred, Semesterloppet, och Mariefreds Kungliga Triathlon.

Vi är ett forum där vi stöttar varandra och gemensamt arbetar för att marknadsföra Mariefred. En gång i månaden arrangerar vi nätverksträffar, där vi utbyter värdefulla idéer och knyter nya kontakter.

Hemsidan uppdateras löpande och vi jobbar ständigt med att ytterligare utveckla och förbättra den. Endast våra medlemmar kan annonsera på sidan och besöks årligen av ca 60 000 unika besökare.

Magasin Mariefred, med en upplaga på 12 000, har som syfte att sätta Mariefred som destination och våra evenemang på kartan. Den är självfinansierad och finns hos våra medlemmar samt på turistbyråer och besöksmål runt om i Sörmland. Den finns också digitalt här:
Magasin Mariefred 2023

Vilka är vi?

Tiina Wilén (ordförande) – Marknad & Digitaliseringskonsult
Peter Törnblom (vice ordförande) – ICA Torghallen Mariefred
Sofia Tapper (kassör) – Redovisningskonsult
Johanna Battaroff – Gripsholms Värdshus
Anette Ljungquist – IFKMagriffe Attack – Guldsmed 
Josefine Lindqvist – Gripsholms Slott
Helena Wildros – Wildros miljö & kommunikation AB
Andreas Lindell – Lena Linderholm design AB 

Suppleanter:

Björn Sundfeldt – BSund AB
Monica Enqvist – Visit Stockholm

Vår vision:

Att ge kraft till ett vitalt och växande företagande med Mariefreds unika karaktär som grundläggande värde

Är du intresserad av att veta mer om företagarföreningen imariefred.nu eller vill du bli medlem kontakta oss gärna: kontakt@imariefred.nu

Vårt uppdrag:

Genom att arbeta tillsammans skapar vi en kedja av mervärden där alla bidrar. När vi höjer blicken och ser helheten skapar vi förutsättningar för långsiktig affärsutveckling för alla.

Vi medverkar till ett vitalt och lönsamt näringsliv och en levande stad,

Öka attraktiviteten och stärka varumärket Mariefred,

Öka affärsnyttan – besökare, marknadsföring, webbplats med mera,

Öka vi-känslan – tillsammans mår vi lite bättre.