Samarbetspartners:

Om föreningen

Ett nätverk för företagare i Mariefred med omnejd

Imariefred.nu är en ekonomisk förening med ca 130 medlemmar. Föreningen består av föreningar och företagare från olika branscher och storlekar. 
Skrolla ner för anmälan till Nätverksträffar.

Vad gör vi? 

Besöksnäringen är bärare av vårt varumärke. Genom att skapa attraktiva evenemang bygger vi långsiktigt upplevelsen av Mariefred som en plats där man vill bo, verka och leva. Våra evenemang är en plattform för mer än bara ett trevligt besök. När många är i Mariefred kan vi passa på att marknadsföra möjligheterna att flytta hit och (eller) verka här.
Vi utvecklas tillsammans som företagare, genom att:

  • Nätverka – skapa förutsättningar för att lära känna varandra och göra affärer med varandra. Diskutera aktuella ämnen och vara en gemensam stark röst.
  • Inspirera och utveckla – inspirationsföredrag, workshops med mera.
  • Samarbeta med kommunen – vi hjälper politikerna att fatta kloka beslut.

Kommande Nätverksträff:

Nästa Nätverksträff äger rum den
31 maj kl. 18.30 på Slottpaviljonen i Mariefred. 

Tema: Översiktsplanen på remiss

På plats finns bland andra Emma Hjelm, näringslivschef, och Anders Jonsson, samhällssbyggnasstrateg, för att svara på frågor och ta emot yttranden på remissen. 

 

Har du frågor kontaktar du vår verksamhetsledare på
kontakt@imariefred.nu eller 076-314 09 12.

Anmälan till 31 maj:

Vårt uppdrag:

Genom att arbeta tillsammans skapar vi en kedja av mervärden där alla bidrar. När vi höjer blicken och ser helheten skapar vi förutsättningar för långsiktig affärsutveckling för alla.

  • Vi medverkar till ett vitalt och lönsamt näringsliv och en levande stad
  • Öka attraktiviteten och stärka varumärket Mariefred
  • Öka affärsnyttan – besökare, marknadsföring, webbplats med mera
  • Öka vi-känslan – tillsammans mår vi lite bättre

Vår vision:

Att ge kraft till ett vitalt och växande företagande med Mariefreds unika karaktär som grundläggande värde

Är du intresserad av att veta mer om företagarföreningen imariefred.nu eller vill du bli medlem kontakta oss gärna: kontakt@imariefred.nu