Samarbetspartners:

Föreningsregister

Föreningslivet spelar en stor och viktig roll för utveckling av demokrati och samhällsutveckling där samspelet mellan offentlig- och idéburen sektor skapar mervärde. Dessutom är det väldigt roligt! Mariefred har ett mycket aktivt föreningsliv och här presenterar vi våra medlemmar.

Alla våra medlemsföreningar (A-Ö):

Ångfartyget Mariefreds vänner

Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner arbetar med att sprida information om- och öka intresset för fartyget s/s Mariefred i syfte att trygga ångbåtens fortsatta drift.

Callanderska Gården

Ett borgarhem från sekelskiftet. Till gården hör också uthus med redskap och hantverksföremål samt en gammaldags trädgård med kryddland. I ett av uthusen ryms bland annat ett penselmuseum. Sommartid är det öppet för besökare, grupper kan även få komma på andra tider.

Ekelunds Ridskola

På Ekelund finns kunskaperna för att ta Dig till en högre nivå – på egen häst eller våra fina skolhästar. Vi bedriver en mångsidig verksamhet med fokus på häst och ryttarutbildning!

IFK Mariefred

IFK Mariefred grundades den 17 juni 1908 och har sedan dess frodats i vår småstads ideella välvilja och ett stort idrottsintresse.

Mariefred Rotaryklubb

Vi ska sträva efter att förbättra vårt samhälle och göra livet bättre för människor framför allt lokalt, men också regionalt och internationellt.

Mariefreds Filmstudio

Varje termin visar vi minst sju nya och gamla kvalitetsfilmer på torsdagskvällar enligt program ovan. Innan långfilmerna kommer vi som vanligt att försöka bjuda på kortfilmer, inledningstalare och andra trevliga överraskningar.

Mariefreds Församling

För Mariefred i livets alla skeden. 

Mariefreds Hembygdsförening

Mariefreds hembygdsförening startade 1938 och är en del av hembygdsrörelsen vars ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Mariefreds Hundpark

Mariefreds Hundpark är en ideell förening som startades i samband med visionen om att etablera en hundpark i Mariefred under 2020. Idag finns en hundpark vid Hammarens IP. Välkomna!

Mariefreds Kallbadhus

Drömmen om Mariefreds Kallbadhus kan bli verklighet. Följ föreningen projekt eller engagera dig i dess arbete.

Mariefreds konstförening

Till våra aktiviteter hör studiebesök på utställningar, i konstnärshem, museer och övriga kulturhistoriskt intressanta miljöer. Vi bjuder in konstnärer m fl som håller föredrag i syfte att se och lära om konst.

Mariefreds Marina

Här i mysiga Mariefred, Mälarens pärla, finns en riktigt fräsch gästhamn med suveränt läge i viken mellan Gripsholms slott och Gripsholms värdshus, och bara ett hundratal meter från stadens lilla idylliska centrum.

Mariefreds Ridklubb

Den lilla klubben med de stora möjligheterna!

Mariefreds Trädgårdsförening

Vi träffas och utbyter idéer, utökar våra kunskaper genom studiebesök, föredrag och resor till intressanta trädgårdsresmål. Vi vill väcka intresse för en levande trädgårdskultur och samla trädgårdsintresserade för utbyte av kunskaper och trevlig gemenskap.

Mötesplats Biohuset

En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen.

Munkhagskyrkan

En plats för möten i Mariefred.

Östra Södermanlands Järnväg

På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör från Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge-Näsby. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med Mälar-tåg i Läggesta.

SPF i Mariefred-Åker

SPF i Mariefred Åker föreningen bildades 17 februari år 2000. Medlemsantalet är f.n ca 370 st. Vår föreningslokal finns i Bio-huset, där flera olika aktiviteter bedrivs. Utanför lokalen sker också aktiviteter t.ex boule, easy-line, golf och line-dance.