Samarbetspartners:

Mötesplats Biohuset

”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen”
(Kultur- och fritidsnämndens definition av mötesplats i Strängnäs kommun).

Mariefred har av tradition ett omfattande föreningsliv. Gemenskapen i föreningslivet skapar goda möjligheter oavsett ålder, om man är ny invånare eller att har bott i Mariefred i många år att få sociala kontakter och ett aktivt liv.