Samarbetspartners:

Munkhagskyrkan

Munkhagskyrkan vill vara en plats för dig i Mariefred där du får grubbla, glädjas och ta tag i livets stora frågor.
Vår grund är den kristna tron, vi tror att Gud vill ha gemenskap med alla och att man kan hitta en personlig gudstro genom Jesus.
Genom gudstjänster, musik, samtal och gemenskap närmar vi oss honom.
Välkommen på den resan tillsammans med oss!