Samarbetspartners:

Östra Södermanlands Järnväg

På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör från Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge-Näsby. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med Mälartåg i Läggesta.

 

Foto: YAH