Samarbetspartners:

GDPR

Så här hanterar vi dina
personuppgifter enligt GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftlagen PUL och trädde i kraft den 25 maj 2018.

Företagarföreningen imariefred.nu för ett register över medlemmarna där de uppgifter du angav när du blev medlem finns; namn, postadress, telefonnummer och e-postdress. Syftet med registret är att förmedla information kring medlemskap, föreningsinformation, kallelse till årsmöte och aktuella aktiviteter. Uppgifterna förvaras digitalt och endast ordförande, verksamhetsledaren och ekonomiansvarig har tillgång till registret.

Kontaktuppgifter till ditt företag finns här:
www.imariefred.nu/om-oss/foretagsregister/

Kontaktuppgifter till din föreningen finns här:
www.imariefred.nu/om-oss/foreningar/

Nyhetsbrev

Vi använder oss även av en nyhetsbrevstjänst, där din e-post adress finns registrerad. Du kan själv välja att avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet, så tas din e-post adress bort.

Om du samtycker till att vi har dina uppgifter registrerade behöver du inte göra något. Samtycker du inte ber vi dig kontakta medlem@imariefred.nu.

Med vänlig hälsning,
styrelsen imariefred.nu